ข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ดีที่สุด ครอบคลุมทุกสนาม  โดยมีข้อสอบครูผู้ช่วยมากมาย  เช่น  ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. , ข้อสอบครู กทม. , ข้อสอบครูท้องถิ่น เป็นต้น

ข้อสอบถูกรวมรวม เรียบเรียง และ วิเคราะห์เนื้อหาข้อสอบโดย ทีมงานมืออาชีพ อ้างอิงจากเนื้อหาตามระเบียบในการสอบครูผู้ช่วย โดยแต่ละสังกัดจะมีระเบียบการสอบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ระเบียบการสอบของสังกัด สพฐ. จะมีความแตกต่างจาก ระเบียบการสอบของสังกัด กทม. เป็นต้น ทางเรามีทีมงานครูบรรจุตัวจริงช่วยให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อให้ข้อสอบมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้อสอบครูผู้ช่วยที่สอบกันจริงมากที่สุด

เว็บไซต์  “ข้อสอบครู.com” เตรียมสอบครูผู้ช่วย ครบ จบ  ในที่เดียว สามารถทำข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และ ข้อสอบจะมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ  ไม่ต้องเสียเวลาเลือกซื้อหนังสือหลายๆ เล่ม ให้ยุ่งยาก และ พกพาให้หนักมือ

ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วย ในเว็บไซต์ “ข้อสอบครู.com”  :

(ระบบการทำข้อสอบที่ดีที่สุด เมื่อตอบคำถามแล้วจะมีเฉลยอธิบายด้านล้างเลย โดยเฉลยจะอธิบายอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย)

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ข้อสอบครูผู้ช่วย

(ชุดทดลอง)ข้อสอบครู ชุดที่ 1 (Free)

 

1 / 10

 

2 / 10

 

3 / 10

หาค่า Y ในตาราง
9    10  13
11  12  15
15   Y   19

4 / 10

โตโยต้า : รถยนต์ :: ? : ?

5 / 10

ดำมีอายุ 38 เดือน ดังนั้นดำจะอายุกี่ปี กี่เดือน ?

6 / 10

The child__________for hours.

7 / 10

Johnny Depp
Johnny Depp was born in Kentucky, but he grew up in Florida. He left school when he was only 15, because he wanted to be a rock star. He got married when he was 20 years old, but got divorced two years later. He got his first acting job with the help of actor Nick Cage, and he became rich and famous after working on Edward Scissorhands and the Pirates of the Caribbean films. He met his partner Vanessa Paradis in France. They had children together in 1999 and 2002, but they didn't get married.
-------------------------------
Which one is true according to the text?

8 / 10

I _________ swimming every Saturday morning.

9 / 10

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บุคคลตามข้อใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา ทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

10 / 10

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าทำเสร็จให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

กำลังสรุปผลคะแนน ...

คะแนนที่ได้

ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วย PDF  :

เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบที่ถูกเรียบเรียงใหม่ โดยวิเคราะห์จากข้อสอบเก่าๆ เพื่อให้ข้อสอบใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พร้อมเฉลย ที่ดีที่สุด ในปี 2566 เรียบเรียงข้อสอบโดยทีมงาน “ข้อสอบครู.com” ที่มีครูบรรจุตัวจริงคอยให้คำแนะนำ

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

ข้อสอบครูผู้ช่วย : คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในขอสอบ ภาค ก โดย เว็บไซต์ ข้อสอบครู.com ได้ทำการรวบรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ที่ดีที่สุด ใส่ใจในทุกวิชา โดยในแต่ละวิชาถูกเรียบเรียงโดยทีมงามที่มีความชำนาญ ดังนั้นตัวข้อสอบใกล้เคียงกับข้อสอบที่สอบจริง

ข้อสอบครูผู้ช่วย 64 - 66

ทางทีมงานได้ทำการรวบรวมข้อสอบเก่าย้อนหลังในหลายๆปี เพื่อเรียบเรียงเป็นข้อสอบครูผู้ช่วยที่ดีที่สุดในแต่ละปี โดยข้อสอบเก่าในแต่ละปีจะมีจุดเหมือนและต่างกัน ทางทีมงานจึงวิเคราะห์และทำข้อสอบให้ครอบคลุมมากที่สุด ตัวอย่างข้อสอบที่ผ่านการเรียบเรียงมาอย่างดีได้แก่ ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2564 ไปจนถึงปี 2566 โดยข้อสอบครูผู้ช่วยย้อนหลังนี้จะ ภาค ก ครอบคลุมการสอบสังกัด สพฐ. และ ท้องถิ่น ส่วนภาค ข จะครอบคลุมหลายสนาม

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 - 2566

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จะแตกต่างกันตามสังกัด โดย ข้อสอบครู.com ทำการเรียบเรียงให้เนื้อหาข้อสอบนั้นให้ครอบคลุมกับหลายๆสังกัด ถ้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องทำข้อสอบเพิ่มเติมตามสังกัดที่จะสอบด้วย ซึ่งอยู่ในเว็บนี้แล้ว

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ในเว็บไซต์ข้อสอบครู.com ก่อนจะเป็นข้อสอบนั้นได้ถูกเรียบเรียง และ วิเคราะห์จากข้อสอบ สพฐ. ย้อนหลังหลายปี ดังนั้น ข้อสอบจะใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

ข้อสอบครูผู้ กทม

ข้อสอบครู กทม. ที่ดีที่สุด เพราะข้อสอบทุกข้อนั้น เรียบเรียงโดยอ้างอิงจากข้อสอบจริง โดย ควบคุมคุณภาพโดยทีมงาน ข้อสอบครู.com โดย ข้อสอบครู กทม จะมีความแตกต่างจากสังกัด สพฐ.  ตรง ภาค ก ซึ่งของ กทม. จะเป็นวิชาความรอบรู้ ที่มีเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กทม. ด้วย

ข้อสอบครูท้องถิ่น

ข้อสอบครูท้องถิ่น ในเว็บข้อสอบครู.com ตัวข้อสอบครอบคลุมกับการสอบ โดย ข้อสอบนั้นจะใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด ถูกเรียบเรียง โดย ทีมงานข้อสอบครู.com ซึ่งเคยผ่านการสอบในสนามสอบครูท้องถิ่นมาก่อน

ข้อสอบครูอาชีวะ

ข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา ถูกแต่งโดยทีมงาน ข้อสอบครู.com ซึ่งผ่านการสอบในสนามนี้มาแล้วหลายครั้ง ดังนั้น คุณภาพข้อสอบจะดีมาก ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง

ข้อสอบครู กศน

ข้อสอบครู กศน. ในเว็บข้อสอบครู.com ตัวข้อสอบครอบคลุมกับการสอบ โดย ข้อสอบนั้นจะใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด ถูกเรียบเรียง โดย ทีมงานข้อสอบครู.com ซึ่งเคยผ่านการสอบครูผู้ช่วยมาแล้ว

ข้อสอบครูผู้ช่วย สวนดุสิต

ข้อสอบครูผู้ช่วยสวนดุสิต คือ ข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ข้อสอบครู.com ได้ทำการศึกษาข้อสอบสวนดุสิตย้อนหลังหลายปี เพื่อออกข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

ข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์

ข้อสอบครู.com คือเว็บไซต์รวมข้อสอบครูผู้ช่วยที่ดีที่สุด ครอบคลุมหลายสนาม แตกต่างจากเว็บอื่นๆ ตรงที่ข้อสอบครู.com สามารถทำข้อสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย แถมยังมีไฟล์ข้อสอบตัวอย่างแบบ PDF ให้ดู แต่แนะนำให้ทำผ่านระบบออนไลน์จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะมีรูปแบบการทำข้อสอบ แบบที่ 1 คือเลือกตอบแล้วจะเฉลยทันที (เหมาะสำหรับเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อชินกับข้อสอบ) และ แบบที่ 2 คือ แบบเหมือนจริง มีการจับเวลา เมื่อทำครบจะมีเฉลยอธิบายทุกข้อ (เหมาะสำหรับซ้อมก่อนลงสนามสอบจริง)

FAQ

สอบครูผู้ช่วยจะสอบมีข้อเขียนแบบปรนัย คือ ข้อสอบช้อย หรือ ตัวเลือก ทั้ง ภาค ก และ ภาค ข ในทุกสนาม 

ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 ออกสอบวัดความรู้ทั้งวิชาการทั่วไป และ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

โดย ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 แต่ละสังกัดจะออกแตกต่างกัน ซึ่งต้องดูตามประกาศของสังกัดนั้นๆ 

เช่น ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 สังกัด สพฐ. ออกสอบ

ภาค ก 

  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  • ทักษะภาษาอังกฤษ
  • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ภาค ข

  • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
  • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
  • ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

อ้างอิง : https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง