ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565

ข้อสอบครู.com  มีข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 โดยเนื้อหาข้อสอบถูกเรียบเรียง โดยทีมงานข้อสอบครู.com และ มีทีมครูบรรจุคอยให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อในตัวข้อสอบมีคุณภาพ 

โดย ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 สามารถทำผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ ข้อสอบครู.com ได้เลย ทางทีมงานได้นำระบบการทำข้อสอบแบบ real time มาให้น้องๆได้ฝึก ตัวข้อสอบจะมีคุณภาพ และ ระบบการทำข้อสอบจะแตกต่างจากเว็บไซต์อื่น

ยืนหนึ่งเรื่องข้อสอบ ครูผู้ช่วย เป็นได้ไม่ยากอย่างที่คิด

ตัวอย่างข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ข้อสอบครูผู้ช่วย

(ชุดทดลอง)ข้อสอบครู ชุดที่ 1 (Free)

 

1 / 10

 

2 / 10

 

3 / 10

หาค่า Y ในตาราง
9    10  13
11  12  15
15   Y   19

4 / 10

โตโยต้า : รถยนต์ :: ? : ?

5 / 10

ดำมีอายุ 38 เดือน ดังนั้นดำจะอายุกี่ปี กี่เดือน ?

6 / 10

The child__________for hours.

7 / 10

Johnny Depp
Johnny Depp was born in Kentucky, but he grew up in Florida. He left school when he was only 15, because he wanted to be a rock star. He got married when he was 20 years old, but got divorced two years later. He got his first acting job with the help of actor Nick Cage, and he became rich and famous after working on Edward Scissorhands and the Pirates of the Caribbean films. He met his partner Vanessa Paradis in France. They had children together in 1999 and 2002, but they didn't get married.
-------------------------------
Which one is true according to the text?

8 / 10

I _________ swimming every Saturday morning.

9 / 10

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บุคคลตามข้อใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา ทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

10 / 10

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าทำเสร็จให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

กำลังสรุปผลคะแนน ...

คะแนนที่ได้