ดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2566 ยังไง

banner_khosobkru

ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 สามารถตรวจสอบคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตามจังหวัดที่สมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 ดังนี้

ตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านเว็บไซต์ สพฐ.

 1. เข้าเว็บไซต์ https://obec66.thaijobjob.com
 2. เลือกเมนู “ตรวจสอบผลคะแนนสอบ”
 3. ใส่เลขประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวผู้สมัคร
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ”

ตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านเว็บไซต์ สพท.

 1. เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตามจังหวัดที่สมัครสอบ
 2. เลือกเมนู “ผลการสอบครูผู้ช่วย”
 3. ใส่เลขประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวผู้สมัคร
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ”

ทั้งนี้ คะแนนสอบครูผู้ช่วย 2566 จะถูกประกาศใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ประกาศผลคะแนนสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลคะแนนสอบภาค ค ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566

ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ที่ผ่านเกณฑ์การสอบภาค ก และภาค ข จะได้รับการเรียกสัมภาษณ์และปฏิบัติจริงในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ค ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566

ตรวจคะแนนสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2566

ได้เปิดระบบให้ตรวจคะแนนสอบ แล้ว ผู้สอบสามารถเข้าระบบตรวจสอบคะแนน 

โดยกรอก เลขประจำตัวประชาชน  และ รหัสประจำตัวผู้สมัคร 

สามารถตรวจสอบคะแนนได้ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2566  เท่านั้น

>> ลิงก์ตรวจคะแนน <<

อยากสอบครูผู้ช่วยให้ได้คะแนนนี้ ต้องฝึกทำข้อสอบ

ดังต่อไปนี้

สรุปสั้นๆ

ดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2566 ยังไง

ตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านเว็บไซต์ สพฐ.

 1. เข้าเว็บไซต์ https://obec66.thaijobjob.com
 2. เลือกเมนู “ตรวจสอบผลคะแนนสอบ”
 3. ใส่เลขประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวผู้สมัคร
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ”