ปี2566 เปิดสอบครูผู้ช่วยไหม

banner_khosobkru
 

ครูผู้ช่วย สพฐ. สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ครูผู้ช่วย อาชีวะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ครูผู้ช่วยท้องถิ่น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 

ครูผู้ช่วย กศน.  สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สศล.) 

ครูผู้ช่วย กทม. สังกัด  กรุงเทพมหานคร

ในปี 2566 มีการเปิดสอบครูผู้ช่วยในสังกัดต่างๆ ดังนี้

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

  • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยการสอบแบ่งข้อสอบครูผู้ช่วย ออกเป็น 3 ภาค ได้แก่
   • ภาค ก เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครู เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
   • ภาค ข เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู
   • ภาค ค เป็นการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
  • กำหนดการรับสมัครสอบ
   • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
   • รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
   • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566
   • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2566
   • ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
   • เรียกรายงานตัว วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566
   • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 1 มกราคม 2567
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
   • มีสัญชาติไทย
   • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอบ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  • อัตราส่วนผู้สมัครสอบต่อตำแหน่ง
   • เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100:1 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความนิยมในการสมัครสอบในแต่ละตำแหน่งและวิชาเอก
  • แนวทางการเตรียมตัวสอบ
   • ผู้สมัครควรศึกษาเนื้อหาและศึกษา ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. อย่างละเอียด ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
  • ข้อควรระวังในการสอบ
   • อย่าหลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลเท็จ
   • อย่าประมาทในการสอบ
   • เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อมก่อนสอบ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

  • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยการสอบข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่
   • ภาค ก เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครู เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
   • ภาค ข เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู
   • ภาค ค เป็นการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
  • กำหนดการรับสมัครสอบ
   • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
   • รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
   • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566
   • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2566
   • ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
   • เรียกรายงานตัว วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566
   • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 1 มกราคม 2567
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
   • มีสัญชาติไทย
   • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอบ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  • อัตราส่วนผู้สมัครสอบต่อตำแหน่ง
   • เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100:1 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความนิยมในการสมัครสอบในแต่ละตำแหน่งและวิชาเอก
  • แนวทางการเตรียมตัวสอบ
   • ผู้สมัครควรศึกษาเนื้อหาและแนวข้อสอบอย่างละเอียด ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
  • ข้อควรระวังในการสอบ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 

โดยการสอบแบ่ง ข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

  • ภาค ก เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครู เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

  • ภาค ข เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู

  • ภาค ค เป็นการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

 • กำหนดการรับสมัครสอบ

  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
  • รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
  • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2566
  • ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
  • เรียกรายงานตัว วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566
  • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 1 มกราคม 2567
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอบ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • อัตราส่วนผู้สมัครสอบต่อตำแหน่ง

  • เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100:1 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความนิยมในการสมัครสอบในแต่ละตำแหน่งและวิชาเอก
 • แนวทางการเตรียมตัวสอบ

  • ผู้สมัครควรศึกษาเนื้อหาและแนวข้อสอบอย่างละเอียด ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
 • ข้อควรระวังในการสอบ

  • อย่าหลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลเท็จ
  • อย่าประมาทในการสอบ
  • เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อมก่อนสอบ

สำหรับสังกัดท้องถิ่น มีการรับสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ดังนี้

 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประเภทวิชาการ

  • วิชาเอกภาษาไทย
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์
  • วิชาเอกสังคมศึกษา
  • วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
  • วิชาเอกดนตรี
  • วิชาเอกศิลปะ
  • วิชาเอกการงานอาชีพ
  • วิชาเอกคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประเภททั่วไป

  • วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
  • วิชาเอกการศึกษาพิเศษ

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดและอำเภอที่เปิดสอบได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

 • สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สศล.) 

  กำหนดการรับสมัครสอบ

  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
  • รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
  • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2566
  • ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
  • เรียกรายงานตัว วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566
  • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 1 มกราคม 2567
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอบ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • อัตราส่วนผู้สมัครสอบต่อตำแหน่ง

  • เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100:1 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความนิยมในการสมัครสอบในแต่ละตำแหน่งและวิชาเอก
 • แนวทางการเตรียมตัวสอบ

  • ผู้สมัครควรศึกษาเนื้อหาและ ข้อสอบครู กศน. อย่างละเอียด ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
 • ข้อควรระวังในการสอบ

  • อย่าหลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลเท็จ
  • อย่าประมาทในการสอบ
  • เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อมก่อนสอบ

มีการรับสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประเภทวิชาการ ดังนี้

 1. วิชาเอกภาษาไทย
 2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 3. วิชาเอกคณิตศาสตร์
 4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์
 5. วิชาเอกสังคมศึกษา
 6. วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
 7. วิชาเอกดนตรี
 8. วิชาเอกศิลปะ
 9. วิชาเอกการงานอาชีพ
 10. วิชาเอกคอมพิวเตอร์
 • กรุงเทพมหานคร

ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 165 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุตราชการ)

การสอบแบ่ง ข้อสอบครู กทม. ออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

 • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
 • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
 • ภาค ค การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติจริง ประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

สรุปสั้นๆ

ปี2566 เปิดสอบครูผู้ช่วยไหม
 • ครูผู้ช่วย สพฐ. 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

 

 • ครูผู้ช่วย อาชีวะ 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

 

 • ครูผู้ช่วยท้องถิ่น 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

 

 • ครูผู้ช่วย กศน.  

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

 

 • ครูผู้ช่วย กทม. 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 165 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุตราชการ)