เกี่ยวกับเรา ข้อสอบครู.com

ข้อสอบครู

ข้อสอบครู.com “คลังข้อสอบ คนอยากเป็นครู”

เว็บไซต์ที่รวบรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยมากมาย หลายสังกัด

โดยมีข้อสอบครูผู้ช่วยดังนี้

  • ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.
  • ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.
  • ข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น
  • ข้อสอบครูผู้ช่วย กศน.
  • ข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา
  • ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
  • ข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกโดย ม.สวนดุสิต

โดยระบบการทำข้อสอบในเว็บไซต์

ข้อสอบครูผู้ช่วย จะมี 2 ระบบ

  • ระบบทำข้อสอบทีละข้อพร้อมเฉลยใต้ข้อ
  • ระบบทำข้อสอบ จับเวลา เสมือนจริง  หลังทำข้อสอบเสร็จจะทำการเฉลย

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังมีสรุปบทเรียน เพื่อสอบครูผู้ช่วยด้วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย_เมนู

กระบวนการทำงาน ของ ทีมงาน ข้อสอบครู.com 

1.ทีมงานออกแบบข้อสอบ

   – รวมรวมและเรียบเรียงข้อสอบเก่า

   – วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาแนวข้อสอบ

   – สร้างแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

2.ทีมงานตรวจสอบ และ แนะนำปรับปรุงข้อสอบ

3.ทีมงานแชร์ความรู้