เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นการเฉลย ตัวอย่างข้อสอบ ที่ผ่านการรวบรวม เรียบเรียง และ เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย แบบละเอียดโดย ทีมงาน ข้อสอบครู.com

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย ในหน้านี้มีรูปแบบการเฉลยแบบ Real time หลังจากการตอบคำถามในแต่ละข้อ ทางทีมงานใช้การเฉลยในรูปแบบนี้ เพราะน้องๆจะได้ฝึกทำข้อสอบไปในตัว และ ได้เห็นเฉลยข้อสอบในข้อนั้นๆ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกทำข้อสอบที่ดีที่สุด

ถ้าน้องๆชอบระบบการทำข้อสอบแบบนี้ สามารถเข้าไปทำข้อสอบตัวเต็มในเว็บไซต์ “ข้อสอบครู.com” ได้เลย

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2566

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 (อัพเดทล่าสุด) แบบละเอียด

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สพฐ , ท้องถิ่น
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลายสนาม

ลักษณะการเฉลย

 • ต้องทำโจทย์และเลือกคำตอบก่อน 
 • เฉลยจะแสดงด้านล่างของแต่ละข้อ

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2565

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2565 แบบละเอียด

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สพฐ , ท้องถิ่น
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลายสนาม

ลักษณะการเฉลย

 • ต้องทำโจทย์และเลือกคำตอบก่อน 
 • เฉลยจะแสดงด้านล่างของแต่ละข้อ

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2564

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 แบบละเอียด

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สพฐ , ท้องถิ่น
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลายสนาม

ลักษณะการเฉลย

 • ต้องทำโจทย์และเลือกคำตอบก่อน 
 • เฉลยจะแสดงด้านล่างของแต่ละข้อ

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2564

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2564 แบบละเอียด

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะการเฉลย

 • ต้องทำโจทย์และเลือกคำตอบก่อน 
 • เฉลยจะแสดงด้านล่างของแต่ละข้อ

เฉลยข้อสอบครู กทม

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. แบบละเอียด 

เนื้อหาข้อสอบ

 • ความรอบรู้เกี่ยวกับ กทม.
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะการเฉลย

 • ต้องทำโจทย์และเลือกคำตอบก่อน 
 • เฉลยจะแสดงด้านล่างของแต่ละข้อ

เฉลยข้อสอบครูอาชีวะ 2565

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565 แบบละเอียด 

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะการเฉลย

 • ต้องทำโจทย์และเลือกคำตอบก่อน 
 • เฉลยจะแสดงด้านล่างของแต่ละข้อ

FAQ

ข้อสอบภาค ก ครูผู้ช่วย มีทั้งหมด 200 คะแนน หรือ 100 คะแนน แล้วแต่สังกัด

 • สังกัด สพฐ. มี 200 คะแนน
 • สังกัด กทม. มี 200 คะแนน
 • สังกัด ท้องถิ่น มี 100 คะแนน
 • สังกัด อาชีวศึกษา มี 100 คะแนน

อ้างอิง : https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย 66 ต้องผ่านเกณฑ์ 60% เช่น ในข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 200 คะแนน ดังนั้น ต้องได้ 120 คะแนนถึงจะผ่าน โดยเกณฑ์การผ่านของแต่ละสังกัดจะคล้ายกัน คือ 60% แต่คะแนนของ ภาค ก , ข และ ค อาจจะแตกต่างกัน

เช่น 

เกณฑ์การผ่านครูผู้ช่วย กทม.

 • ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

เกณฑ์การผ่านครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

 • ผู้ที่จะสอบผ่านครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คือ บุคคลที่สอบได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

อ้างอิง : https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูกทม

อ้างอิง : https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูอาชีวะ