ครูผู้ช่วยคือ

ครูผู้ช่วยคือ

ครูผู้ช่วยคือ ครูที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยคำว่า ครูผู้ช่วยคือ ชื่อตำแหน่งแรกที่ได้ ดังนั้นก็คือข้าราชการครูจริงๆ

ครูผู้ช่วยคือ อะไร? ทำไมต้องเรียกว่าครูผู้ช่วย

น้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ หรือใครหลายๆ คนเคยสงสัยกันไหมคะว่า “ครูผู้ช่วยคือ อะไร?” ใช่ครูจริงๆหรือเปล่า? เป็นข้าราชการไหม?ทำไมถึงต้องมีคำว่า “ผู้ช่วย” ถ้าไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับผู้คนในวงการศึกษาหรือแม้กระทั่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการศึกษา ก็คงจะงงกันใช่หรือเปล่าคะทำไมไม่เรียกครูเฉยๆ ทำไมต้องเป็นครูผู้ช่วย วันนี้พี่มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากให้น้องๆหรือผู้ที่กำลังมึนงงนั้น ได้อ๋อกันค่ะ

ความเป็นมาของคำว่าครูผู้ช่วย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้บังคับใช้มีผลทำให้ตำแหน่งที่เราคุ้นเคยไม่มีอีกต่อไป เช่น  อ.1 ระดับ 3  อ.2 ระดับ 7  อ.3 ระดับ 8  ในปัจจุบันจะมีเพียงตำแหน่ง  2 ตำแหน่งค่ะ  คือ ครูผู้ช่วย กับ ครู แล้วก็ชื่อวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะมีชื่อเรียกว่า ครูผู้ช่วยค่ะ พี่เคยมีคนถามว่าครูผู้ช่วยคือ อะไร เป็นครูจริงๆ  หรือเปล่าครูผู้ช่วยคือ ครูจริงๆ นี่แหละค่ะ ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สำหรับการบรรจุครั้งแรก จะได้ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” และจะต้องได้รับการประเมินในตำแหน่งครูผู้ช่วยอย่างเข้ม เป็นระยะเวลา 2 ปี จำนวนปีละ 2 ครั้ง แบ่งช่วงของการประเมินครูผู้ช่วยออกเป็นประเมินทุกๆ 6 เดือน รวมทั้งสิ้นของการเป็นครูผู้ช่วยจะมีการประเมินอย่างเข้มทั้งหมดคือ 4 ครั้ง นั่นเองที่สำคัญในปัจจุบันนี้ ถ้าเราพ้นการประเมินครูผู้ช่วยแล้วนั่น ครูผู้ช่วยคือครูที่จะมีสิทธิ์ในการเขียนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นได้ค่ะ ซึ่งระยะเวลาเร็วกว่าแต่ก่อนมาก เรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับพนักงานในบริษัททั่วไปก็จะเป็นช่วงทดลองงานก็ว่าได้ ถ้าผ่านช่วงการทดลองงานแล้วจะเป็นพนักงานเต็มตัวมีสิทธิ์ในการเขียนย้ายกลับภูมิลำเนาได้

การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยคือ อะไร?

สำหรับคำถามต่อไป ก็คงจะเป็นคำว่าประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ใช่ไหมคะ คำว่าเข้ม มันเข้มข้นมากแค่ไหน ก็คงจะขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆโดยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ท่าน ได้แก่

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน(โดยตำแหน่ง) คือ ผู้บังคับบัญชาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

2. ครูพี่เลี้ยง คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำตลอดจนการประเมิน

3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา ที่ทางโรงเรียนเชิญให้มาเป็นคณะกรรมการประเมินค่ะ

การประเมินของครูผู้ช่วย

ในหัวข้อการประเมินนั้น จะมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน ให้คณะกรรมการได้ประเมินตามแบบประเมิน การเตรียมความพร้อม และ พัฒนาอย่างเข้มในการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย

ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ด้าน คือ

1.ด้านการปฏิบัติตน

ประกอบด้วย วินัยและการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จิตวิญญาณความเป็นครู รวมไปถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

2.ด้านการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหาร จัดการขั้นเรียน การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา การใช้ภาษาและเทคโนโลยีซึ่งรูปแบบการนำเสนอจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนกำหนดเลยค่ะ บางโรงเรียนอาจใช้ VTR ในการนำเสนอ การจัดทำบอร์ดแสดงผลงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น

ซึ่งรูปแบบการนำเสนอจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนกำหนดเลยค่ะ บางโรงเรียนอาจใช้ VTR ในการนำเสนอ การจัดทำบอร์ดแสดงผลงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น


เป็นครูผู้ช่วยดีอย่างไร มีสวัสดิการสำหรับครูผู้ช่วยอะไรบ้าง

ในส่วนของเงินเดือนครูผู้ช่วยนั้นจะใช้ฐานเงินเดือนปกติของข้าราชการครูเลยค่ะ มีการเลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ความก้าวหน้าในชีวิตข้าราชการครูถือว่า ไปได้ไกลมาก มีสิทธิ เจ็บป่วย รักษาพยาบาลฟรี พ่อ แม่ ตัวเรา ถ้ามีลูกใช้สิทธิได้ 3 คน เบิกค่าเทอมได้จนจบ ปริญญาตรี เลยค่ะ 

ถ้ามีแฟนเป็นข้าราชการเหมือนกันด้วยละก็จะใช้สิทธิ พ่อ 3 สิทธิ และ แม่ 3 สิทธิได้เลยค่ะ ปัจจุบันเจ็บป่วย ไปโรงพยาบาลจะได้รับการบริการที่สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไป เพียงแค่สแกนลายนิ้วมืออย่างเดียว และยังมี  สิทธิอื่นๆอีกมากมาย เช่น สิทธิการใช้วันลา สิทธิการรับ เงินบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น

ครูผู้ช่วยคืออะไร ได้สวัสดิการอะไรบ้าง

เข้าใจกันแล้วใช่ไหมละคะว่า ครูผู้ช่วยคือ อะไร ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับใครที่กำลังวางแผน เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย แต่ยังกังวลเรื่องการสอบอยู่

  • ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ทั่วไป ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะ  คณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่ได้จบสายวิทย์-คณิต
  • วิชาภาษาอังกฤษที่ต้องเข้าใจเรื่องการสื่อสาร การอ่านที่เต็มไปด้วยคำศัพท์มากมาย และยังรวมไปถึงการเขียนภาอังกฤษ ที่ต้องแม่นไวยกรณ์ระดับดีจึงจะสามารถวิเคราะห์ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของระเบียบหรือหลักการทางราชการอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่จะสร้างความกังวลใจให้กับทุกๆ คนอย่างมาก 

ดังนั้น การเตรียมตัวสอบจึงต้องพร้อมมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เรามีโอกาสสอบผ่าน จนได้รับคัดเลือกและเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป

 ยืนหนึ่งเรื่อง “ข้อสอบครูผู้ช่วย” ต้องเว็บไซต์ ข้อสอบครู.com แหล่งรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ที่ดีที่สุดนอกจากบทความนี้ ยังมีบทความให้ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับครูผู้ช่วย ที่ต้องรู้ยังมีอีกมากมายๆ ไปอ่านได้เลยย
แบนเนอร์-ข้อสอบครู.com