ภาค ก : การคิดวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

🟢 เรียงประโยค

🟢 (Quiz) เรียงประโยค

 

 


(แบบฝึกหัด)คิดวิเคราะห์ เรียงประโยค

1 / 2

ข้อความใดเป็นข้อความลำดับที่ 4

2 / 2

ข้อความใดเป็นข้อความลำดับที่ 1

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 วิเคราะห์บทความ

lock

🔴 (Quiz) วิเคราะห์บทความ

lock

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

🟢 อุปมา อุปไมย

🟢 (Quiz) อุปมา อุปไมย

 

 


(แบบฝึกหัด)คิดวิเคราะห์ อุปมา

1 / 3

? : มะระ ลําไย : ?

2 / 3

? : โจรสลัด บ้าน : ?

3 / 3

นิติบัญญัติ : กฎหมาย เทศบาล : ?

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 เงื่อนไขทางภาษา

lock

🔴 (Quiz) เงื่อนไขทางภาษา

lock

🔴 เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

lock

🔴 (Quiz) เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

lock

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

🟢 อนุกรม

🟢 (Quiz) อนุกรม

 

 


(แบบฝึกหัด)คิดวิเคราะห์ อนุกรม

1 / 3

-1 0 3 10 52 195 ….

2 / 3

3 2 0 10 24 68 ….

3 / 3

0 0 7 4 11 22 44 ….

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

🟢 (Quiz) ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

 

 


(แบบฝึกหัด)คิดวิเคราะห์ ห.ร.ม.

1 / 3

จงหาค.ร.น. ของ 6 10 12 4

2 / 3

จงหา ค.ร.น. ของ 2 6 12 24

3 / 3

ทหาร 3 กอง กองละ 78, 91 และ 104 คน ตามลำดับ ถ้าแบ่งทหารออกเป็นหมู่ ๆ ละเท่ากัน จะ
ได้ทหารมากที่สุดหมู่ละกี่คน

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 เศษส่วน และ ทศนิยม

🟢 (Quiz) เศษส่วน และ ทศนิยม

 

 


(แบบฝึกหัด)คิดวิเคราะห์ เศษส่วน

1 / 3

ต้องการแปลงเศษส่วน 7/12
เป็นทศนิยม จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าใด

2 / 3

จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ (12.34 + 67.89) – (1.53 x 42.5)

3 / 3

ถังใบหนึ่งจุน้ำ 4/12 ลิตร ใส่น้ำลงไปเพิ่มอีก 3/6 ลิตร อยากทราบว่าน้ำที่ใส่ไปทั้งหมดมีกี่ลิตร

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 สมการ

lock

🔴(Quiz) สมการ

lock

🔴 นับขา

lock

🔴 (Quiz) นับขา

lock

🔴 คำนวณอายุ

lock

🔴 (Quiz) คำนวณอายุ

lock

🔴 เลขจำนวนเรียงกัน

lock

🔴 (Quiz) เลขจำนวนเรียงกัน

lock

🔴 เทียบบัญญัติไตรยางศ์

lock

🔴 (Quiz) เทียบบัญญัติไตรยางศ์

lock

🔴 ร้อยละ และ เปอร์เซ็นต์

lock

🔴 (Quiz) ร้อยละ และ เปอร์เซ็นต์

lock

🔴 อัตราส่วน และ ของผสม

lock

🔴 (Quiz) อัตราส่วน และ ของผสม

lock

🔴 ค่ากลางของข้อมูล

lock

🔴 (Quiz) ค่ากลางของข้อมูล

lock

🔴 เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร

lock

🔴 (Quiz) เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร

lock

🔴 ปักเสา จับมือ แจกบัตรอวยพร

lock

🔴 (Quiz) ปักเสา จับมือ แจกบัตรอวยพร

lock

🔴 การวิเคราะห์ตารางข้อมูล

lock

🔴 (Quiz) การวิเคราะห์ตารางข้อมูล

lock

banner-khosobkru