ภาค ก : ข้อสอบคิดวิเคราะห์

ข้อสอบความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครูผู้ช่วย

🟢 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 1 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปครูผู้ช่วย

ข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 1 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

ข้อความใดเป็นข้อความลำดับที่ 3

2 / 5

ใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด “การศึกษาไม่ใช่การเรียนหนังสือ” การเรียนหนังสือ คือการเรียนสิ่งที่อยู่ในหนังสือ แต่ “การศึกษาเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น” ปัญญานี้มีความหมายสูงและมากกว่าการเรียนหนังสือมากนัก การสร้างปัญญา คือการสร้างสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เป็นความเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่เป็นอนาคต สิ่งที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนาคตให้เกิดขึ้นในสมองของคน สิ่งนี้ไม่ใช่ใบปริญญาบัตร สิ่งนี้ไม่ใช่เกรด สิ่งนี้ไม่ใช่คะแนน

3 / 5

ชมรมกีฬา ซึ่งมี จิตร ออม ชัช ฟิว ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน มีกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด คือ ฟุตบอล เทนนิส วิ่ง แบดมินตัน ว่ายน้ำ และบาสเกตบอล โดยแต่ละคนต้องเลือกคนละ 3 ชนิด
– คนที่เลือกวิ่งจะเลือกแบดมินตันไม่ได้ เพราะตารางการแข่งขันเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
– จิตรเลือกเล่นเทนนิสและแบดมินตัน
– ออมกับชัชเลือกฟุตบอลและวิ่ง แต่ไม่เลือกเทนนิส และว่ายน้ำ
– ฟิวกับออมเลือกไม่เหมือนกันเลย
– มี 2 คน เลือกว่ายน้ำ

 

ข้อสรุป 1. ฟิวเลือกเล่นแบดมินตัน

ข้อสรุป 2. จิตรไม่ได้เลือกเล่นฟุตบอล

 

4 / 5

12 , 6 , 14 , 2 , 8 , 18 , 4 , 10 , 10 , 16 ฐานนิยมมีค่าเท่ากับจำนวนใด

5 / 5

สถาปนิก:วิศวกร >>> ? : ?

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 2 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปครูผู้ช่วย

ข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 2 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

นักฟุตบอล 11 คน สัมผัสมือกับนักฟุตบอลฝ่ายตรงข้าม จะมีการสัมผัสมือกี่ครั้ง

2 / 5

ตาราง2

 

ในปี 2534 การส่งออกผลไม้กระป๋องรายการใดที่มีมูลค่าส่งออก โดยเฉลี่ยสูงที่สุด (ต่อตัน)

3 / 5

กระติกน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร
ใส่น้ำแข็งทรงลูกบาศก์ ก้อนละ 64 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้กี่ก้อน (ห้ามทุบหรือตัดน้ำแข็ง
และเมื่อใส่น้ำแข็งแล้วต้องปิดฝากระติกได้)

4 / 5

ตาราง1

 

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

5 / 5

แดง เขียว ขาว ลงทุนทำธุรกิจด้วยกันในอัตราส่วน 2 : 3 : 5 ปรากฏว่า แดงและเขียวได้กำไรจากการลงทุน 60,000 บาท จงหาว่า เขียวและขาวได้กำไรรวมกันกี่บาท

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 3 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปครูผู้ช่วย

ข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 3 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

question1-3

 

ปริมาณน้ำฝนของภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม เป็นอย่างไร

2 / 5

4 3 0 14 34 96 …

3 / 5

question2

4 / 5

question4-8

 

มูลค่าการขายทุเรียนในต่างประเทศปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ 2561 ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
(ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

5 / 5

qf1

 

ข้อสรุป 1. B+2E

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 4 (20 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 5 (20 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 6 (20 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 7 (20 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 8 (20 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 9 (20 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบคิดวิเคราะห์ฯ ชุดที่ 10 (20 ข้อ)

lock