[ ทำข้อสอบ : ภาค ก สอบครูผู้ช่วย ]

ข้อสอบความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครูผู้ช่วย