ข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ที่ดีที่สุด

 

ข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย ต้อง “ข้อสอบครู.com” แหล่งรวมข้อสอบครูผู้ช่วย สามารถฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย มีสรุปเนื้อบทเรียนที่ครอบคลุมกับข้อสอบครูผู้ช่วย

ในปัจจุบันนั้นการที่จะเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่ง  “ครูผู้ช่วย”  ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถ โดยมีเนื้อหาในการสอบครูผู้ช่วยมากมายหลายวิชา ทุกคนสามารถสอบติดเป็นครูบรรจุได้ขอแค่มีการวางแผนที่ดีในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมตัวคือ การอ่านหนังสือ การฝึกทำข้อสอบ โดยต้องยึดตามประกาศ และ คู่มือการสอบครูผู้ช่วยของแต่ละปีว่ามีหัวข้อในการสอบ อะไรบ้าง แล้วให้นำหัวข้อที่ออกข้อสอบนั้นมาแยกว่ามีเนื้อหาที่ต้องอ่านอะไรบ้าง และ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย ถ้าเราอ่านอย่างเดียวเราจะไม่รู้เลยว่าข้อสอบจะหยิบเนื้อหาอะไรมาออก 

การเตรียมเนื้อหาต่างๆ ให้ครอบคลุมกับข้อสอบครูผู้ช่วย นั้น เว็บไซต์ “ข้อสอบครู.com” จะเป็นตัวช่วยในการช่วยรวบรวม สรุปเนื้อหาที่ออกสอบครูผู้ช่วย สามารถทำข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงยังฝึกทำข้อสอบจับเวลาเสมือนจริงได้ 

ต่อไปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ “ข้อสอบครู.com”

แหล่งรวม “ข้อสอบครูผู้ช่วย” ที่สามารถทำออนไลน์ได้

แบนเนอร์ ของ ข้อสอบครู

ข้อสอบครูผู้ช่วย รวมถึงสรุปเนื้อหา บทความต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ถูกแต่งโดยทีมงานข้อสอบครู.com ซึ่งมีครูผู้ช่วยตัวจริงในการให้คำแนะนำการแต่งเนื้อหาและข้อสอบ จะครอบคลุบในการสอบครูผู้ช่วย โดยอ้างอิงตามประกาศและคู่มือในการสอบ


เมนู ใน “ข้อสอบครู.com”

ข้อสอบครูผู้ช่วย ใน ข้อสอสอบครู.com

โดยจะมีเมนูหลักๆ ดังนี้

ข้อสอบสอบออนไลน์ (ภาค ก)  

เป็นเมนูสำหรับทำข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ออนไลน์  โดยเมื่อเลือกตอบแล้วจะมีการตรวจคำตอบทันที พร้อมอธิบายคำตอบอย่างละเอียดบริเวณด้านล่างของโจทย์

ตัวอย่าง : ข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ข้อสอบครูผู้ช่วย

(ชุดทดลอง)ข้อสอบครู ชุดที่ 1 (Free)

 

1 / 10

 

2 / 10

 

3 / 10

หาค่า Y ในตาราง
9    10  13
11  12  15
15   Y   19

4 / 10

โตโยต้า : รถยนต์ :: ? : ?

5 / 10

ดำมีอายุ 38 เดือน ดังนั้นดำจะอายุกี่ปี กี่เดือน ?

6 / 10

The child__________for hours.

7 / 10

Johnny Depp
Johnny Depp was born in Kentucky, but he grew up in Florida. He left school when he was only 15, because he wanted to be a rock star. He got married when he was 20 years old, but got divorced two years later. He got his first acting job with the help of actor Nick Cage, and he became rich and famous after working on Edward Scissorhands and the Pirates of the Caribbean films. He met his partner Vanessa Paradis in France. They had children together in 1999 and 2002, but they didn’t get married.
——————————-
Which one is true according to the text?

8 / 10

I _________ swimming every Saturday morning.

9 / 10

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บุคคลตามข้อใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา ทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

10 / 10

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าทำเสร็จให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

**ข้อสอบในระบบ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบเท่านั้น ยังไม่ได้มีการจัดเรียงข้อสอบให้สมบูรณ์**

ข้อสอบครูผู้ช่วย ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย

  • ข้อสอบความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับสอบครูผู้ช่วย | จำนวน 10 ชุด (ชุดละ 20 ข้อ)

  • ข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบครูผู้ช่วย | จำนวน 10 ชุด (ชุดละ 10 ข้อ)

  • ข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับสอบครูผู้ช่วย | จำนวน 10 ชุด (ชุดละ 10 ข้อ)


ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง (ภาค ก) 

เป็นเมนูสำหรับฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ออนไลน์ แบบจับเวลา เสมือนจริง เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ระบบจะทำการสรุปคะแนนพร้อมอธิบายคำตอบในแต่ละข้ออย่างละเอียด

ตัวอย่าง : ข้อสอบครูผู้ช่วย เสมือนจริง  

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง_ข้อสอบครูผู้ช่วย

(ชุดทดลอง) ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1 (Free)

1 / 5

น้ำเชื่อม 20 ลิตร ต้องใช้น้ำตาลขาว 6 กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ถ้าจะทำน้ำเชื่อม 100 ลิตรจะต้องใช้น้ำตาลขาวกี่กรัม ?

2 / 5

ถนนสายหนึ่งยาว 5 กิโลเมตร ต้องกรปักเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนน ห่างต้นละ 50 เมตรจะต้องใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น

3 / 5

ระงับ : อายัด :: อาทร : ?

4 / 5

ในการประชุมของสมาคมนักเขียน มีสมาชิก 25 คน ต้องจับมือทักทายกันทุกคน จะมีการสัมผัสมือกันกี่ครั้ง ?

5 / 5

ราคาของคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้คือ 240,000 บาท โดยตั้งสูงกว่าราคาทุน 60% ถ้ามีลูกค้ามาซื้อด้วยเงินสดจะลดให้ 20% ถามว่าคนขายจะได้กำไรเท่าไหร่ ?

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

**ข้อสอบในระบบ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบเท่านั้น ยังไม่ได้มีการจัดเรียงข้อสอบให้สมบูรณ์**

ข้อสอบครูผู้ช่วย เสมือนจริง จะมีจำนวน 3 ชุด (ชุดละ 200 ข้อ)

ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง


สรุปบทเรียน (ภาค ก)

สรุปบทเรียนที่คัดเนื้อหาที่คลอบคลุมกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งแต่งโดยทีมงาน ข้อสอบครู.com

สรุปบทเรียนเพื่อทำข้อสอบครูผู้ช่วย

ประกอบไปด้วย

  • สรุปความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

1.เรียงประโยค

2.วิเคราะห์บทความ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

1.อุปมา อุปไมย

2.เงื่อนไขทางภาษา

3.เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1.อนุกรม

2.ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

3.เศษส่วน และ ทศนิยม

4.สมการ

5.นับขา

6.คำนวณอายุ

7.เลขจำนวนเรียงกัน

8.เทียบบัญญัติไตรยางศ์

9.ร้อยละ และ เปอร์เซ็นต์

10.อัตราส่วน และ ของผสม

11.ค่ากลางของข้อมูล

12.เส้นรอบรูป พื้นที่ และ ปริมาตร

13.ปักเสา จับมือ และ แจกบัตรอวยพร

14.การวิเคราะห์ตารางข้อมูล

  • สรุปความรู้ภาษาอังกฤษ

1.Vocabulary

2.Article

3.Comparison

4.Noun

5.Verbs

6.Adjectives

7.Adverbs

8.Pronoun

9.If-Clause

10.Conjunctions , Prepositions , Interjections

11.Grammar 1

12.Grammar 2

13.Conversation

14.Reading

  • สรุปความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

2.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

3.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม

4.ป.วิ.อาญา พ.ศ.2499 ในส่วนของความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ

5.พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

6.พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

7.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


แชร์ความรู้ทั่วไป โดย ครูผู้ช่วย 

เป็น “บทความครูผู้ช่วย” ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของครูผู้ช่วยตัวจริง

ซึ่งจะเล่าตั้งแต่

  • ครูผู้ช่วยคืออะไร ?
  • ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง  ?
  • ข้อสอบครูผู้ช่วย ออกอะไรบ้าง ?

รวมถึงเล่าประสบการณ์การหลังการบรรจุเป็น “ครูบรรจุใหม่” ว่าต้องเตรียมตัวบรรจุอย่างไรบ้าง รวมถึงสิ่งที่ต้องเจอเมื่อเป็นครูบรรจุใหม่

แชร์ความรู้เกี่ยวกับข้อสอบครูผู้ช่วย

 

ข้อสอบครู.com “คลังข้อสอบ คนอยากเป็นครู” | แหล่งรวมสรุปเนื้อหา ข้อสอบครูผู้ช่วย ที่สามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย

ทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่มีความฝันอยากเป็นครู ขอให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูนะคะ

 


 

แบนเนอร์ ของ ข้อสอบครู.com